VOORTSTUWERS

Gedompelde voortstuwer( TBX) met vervangbare propellerbladen. Gebruikt in waterzuiveringsbekkens. Voorzien van een mechanische asafdichting en 10 meter aansluitkabel.