V2ZBS

- Schakelbord conform CE voor de aansturing van 2 pomp
- Aanloop: direct - motorbeveiliging via stroomtransfo's
- Hoofdzekering en schakelaar Hand-0-Aut
- LED aanduiding
- Cyclus en cascade sturing
- Alarmelais  + buzzer + no contact
- Jammed impeller preventive system en draairichtingcontrole
- Pump check ready