Alarmunit 2

- Voorzien van een visueel en akoestischalarm (90dB)
- Aansturing via vlotter of elektroden plug-in systeem